This project is read-only.

Chức năng spam sms

Chức năng spam sms cho toàn hệ thống. Đây là chức năng gửi tin nhắn cho khách hàng (hoặc hệ thống cảnh báo của site) +Gửi tin nhắn trực tiếp từ sim qua cổng COM3 hoặc sử dụng đầu số (Tùy theo trư...

Id #209 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by nguyenson1303 | Created: Sep 21, 2010 at 11:07 AM by nguyenson1303

Quản lý link quảng cáo trên fontend

Sử dụng javascript hoặc phương pháp khác để quản lý link quảng cáo trên fontend. (Kiểm soát link redirec đến các trang đích của quảng cáo trong code action). Link được quản lý từ phía admin Kiểm s...

Id #202 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by nguyenson1303 | Created: Sep 21, 2010 at 8:52 AM by nguyenson1303

Danh sách tin hot

Liệt kê những tin nào được liệt kê vào danh mục tin hot

Id #181 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by duongdragonit | Created: Sep 20, 2010 at 4:37 AM by duongdragonit

Danh sách tin cũ hơn

Liệt kê những tin cũ hơn so với tin hiện tại đang xem (áp dụng cho phần xem chi tiết 1 tin nào đó)

Id #180 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by duongdragonit | Created: Sep 20, 2010 at 4:36 AM by duongdragonit

Danh sách tin mới nhất

Liệt kê những tin bài mới nhất so với ngày hiện tại (VD: thiết lập top 10 tin)

Id #179 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by duongdragonit | Created: Sep 20, 2010 at 4:35 AM by duongdragonit

Send mail

Chức năng send mail chung cho cả hệ thống

Id #178 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by duongdragonit | Created: Sep 20, 2010 at 4:34 AM by duongdragonit

Nhập tin tức hang loạt từ file Excel

Mô tả : tin tức (hoặc các bản tin) chứa trong file excel theo mẫu. Amin lựa chọn file chứa tin cần đăng website sẽ khớp mẫu check các thông tin trong từng record. Kiểm tra sự trùng lặp của tin.Đ...

Id #160 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by nguyenson1303 | Created: Sep 18, 2010 at 4:21 AM by nguyenson1303

Modul tin tức : Chức năng phân loại sắp xếp tin tức

Phân loại tin tức theo các tiêu chí như : TIn vip, Tin Top,Tin được xem nhiều nhất,.... Các tin được sếp loại thì có vị trí xuất hiện ưu tiên theo cấp độ Các tin được sếp loại cũng được xuất hiện ...

Id #144 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by nguyenson1303 | Created: Sep 17, 2010 at 10:20 AM by nguyenson1303

Mục tiêu

ECommercer là bộ CMS áp dụng cho các website dạng: Tin tức(Quản lý tin tức như các trang dao vặt), website quảng bá(Thông tin về Công ty, Cửa hàng,Tổ chức ,..), Website thương mại điện tử (Bán hàn...

Id #143 | Release: None | Updated: Jan 31, 2013 at 11:07 PM by nguyenson1303 | Created: Sep 17, 2010 at 10:08 AM by nguyenson1303

 • 1-9 of 9 Work Items
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • Work Items