This project is read-only.
1
Vote

Chức năng spam sms

description

Chức năng spam sms cho toàn hệ thống.
  • Đây là chức năng gửi tin nhắn cho khách hàng (hoặc hệ thống cảnh báo của site)
    +Gửi tin nhắn trực tiếp từ sim qua cổng COM3 hoặc sử dụng đầu số (Tùy theo trường hợp)

comments