This project is read-only.
1
Vote

Modul tin tức : Chức năng phân loại sắp xếp tin tức

description

  • Phân loại tin tức theo các tiêu chí như : TIn vip, Tin Top,Tin được xem nhiều nhất,....
  • Các tin được sếp loại thì có vị trí xuất hiện ưu tiên theo cấp độ
  • Các tin được sếp loại cũng được xuất hiện ưu tiên trong kết quả tìm kiếm
  • Các tin tức ko sắp xếp xuất hiện tuần tự theo thời gian thực

comments